top of page
האינקובטור.jpg

                                                           :  מקור ראשון

                              את ההצגה נושאים על גבם ארבעת השחקנים  

                             ומתאבדים על תפקידים המתחלפים בכשרון רב 

                                                                :ידיעות אחרונות

  ארבעת השחקנים מצליחים לנוע בווירטואוזיות מרשימה בין

                        שלל הדמויות הצבעוניות כולל העז המדברת)

             ומצליחים לייצר שעשוע ליצני מבריק בהדרכתו של)

                                                        . הבמאי דור צויגנבום

                                                 שמות היוצרים

                                           במאי\כותב    -   דור צויגנום    

                                            מוסיקאי        -   שי בן יעקב    

                                            תפאורה        -   נאווה שטר   

שחקנים     -   אליה גרוס, יאיר להמן, עמית אולמן, ענבל לורי  

                                            תאורה   -     אלון שטמפקה 

 

bottom of page